Zamki i systemy master key > Alarmy

Alarmy

Firma nasza instaluje systemy alarmowe najnowszych generacji. Pracujemy na sprzęcie światowych i polskich liderów w produkcji alarmów.
Zakładamy systemy z centralami mikroprocesorowymi, które pozwalają na pełną diagnostykę co do miejsca alarmu jak i dowolne sposoby powiadamiania o alarmie:
  • komunikat słowny na telefon klienta,
  • powiadamianie grupy ochrony przez telefon i drogą  radiową,
  • monitorowanie przez Internet.


Zdjęcie: System Satel Integra .
Klucz do sykcesu Abloy Klucz do sukcesu od firmy ABLOY 2010

Du-kar, zamki do drzwi (drzwiowe), Master Key, alarmy, monitoring, kontrola dostępu, rejestracja czasu pracy